Autocompostatge

Compostar és aprofitar les restes de menjar i del jardí i l’hort que generem per tal de fer un adob natural: el compost, un producte adequat per ser utilitzat per mantenir la fertilitat del sòl. Així doncs transformem els nostres residus en recursos. L'autocompostatge consisteix a fer aquest procés a casa nostra, al nostre propi jardí.

Entre el 45% i el 50% de la brossa domèstica és matèria orgànica procedent de les restes de menjar (verdura, fruita, carn, peix, pa, etc.) i jardí que si no se separa i recicla convenientment va a parar als abocadors on, a més de generar problemes com gasos, líquids, olors desagradables i altres molèsties, és un malbaratament de recursos.

En canvi, si fem autocompostatge, podem generar un producte útil per ser aprofitat per la terra, el compost, a la vegada que  retornem els nutrients al sòl i tanquem el cicle de la matèria orgànica

Més informació

Links