Parc mediambiental

Parc mediambiental: Horaris, com s'hi accedeix i què hi podem portar

Ctra. Sant Antoni, s/n
Telèfon:977 67 49 79

El Parc Mediambiental de Cunit és una instal·lació que permet  fer la recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili.

L’ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus municipals que van a parar a un tractament finalista (abocador i / o incineradora), evita l’abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.

HORARI DEIXALLERIA

Més informació